Společenství vlastníků jednotek Dukelská ul. 2356, 2357, 2358, 2359
ČESKÁ LÍPA
se sídlem Dukelská 2359, 470 06 Česká Lípa, IČ: 727 44 944


Orgány společenství

Shromáždění vlastníků

Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, kde členové uplatňují svá práva vyplývající z členství, včetně kontroly činnosti společenství a jeho orgánů.

Výbor svolává shromáždění vlastníků nejméně jednou do roka.

Výbor společenství

Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Je sedmičlenný a při hlasování má každý člen výboru jeden hlas.

Předseda výboru:

 
Místopředseda výboru:
Ondřej Holý

Členové výboru:
MVDr. Miroslav Náplava
Mgr. Monika Srubková
Ing. Libuše Nováková
Jaroslava Řehová
Stanislav Svatoš
Petr Böhm

Kontrolní komise společenství

Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů.

Předseda komise:
Jan Mrázek

Členové komise:
Pavel Krédl
Dana LaudátováČinnost výboru společenství vlastníků je vymezen Novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb. Výbor nebude a ze zákona nemůže řešit sousedské spory. Není vyšetřovatelem, arbitrem, ostrahou, domovníkem, ani domovním důvěrníkem. V případě sousedského sporu se proto nejprve zkuste domluvit, pokud to nepomůže, řešte situaci občanskoprávní cestou.