Společenství vlastníků jednotek Dukelská ul. 2356, 2357, 2358, 2359
ČESKÁ LÍPA
se sídlem Dukelská 2359, 470 06 Česká Lípa, IČ: 727 44 944


Deset let

Deset let společenství vlastníků bytových jednotek z panelového domu č. p. 2356 – 9 na sídlišti Špičák v Dukelské ulici.SVJ vzniklo na ustavujícím shromáždění 5.11.2002.

 

Prezentace předsedy SVJ ze dne 24.5.2012

Přeju dobrý večer všem přítomným!

     Chci Vás přivítat na dnešním shromáždění vlastníků. Dnešní jednání má jubilejní charakter. Završujeme totiž desetileté období privatizace bytů v našem domě a desetileté výročí vzniku našeho SVJ. V minulém roce uplynulo rovněž 30 let od kolaudace našeho domu v roce 1981. Proto jsme se rozhodli pojmout i dnešní jednání trochu netradičně. Připravil jsem pro Vás zprávu jako prezentaci, ve které bych Vaši pozornost zaujmout jiným pohledem na souvislosti života v našem domě. A protože dnešní doba je hlavně o ekonomice a penězích, bude taková i dnešní zpráva. Život domu lze rozdělit na dvě období – PŘED a PO privatizaci.
     To prvé delší období bylo ve znamení morálního i technického opotřebení domu. Jistě si vzpomínáte na to, s jakým despektem bylo v minulosti pohlíženo na život v panelových domech. Ani nám před privatizací nebylo úplně jasno, zda se vydáváme tím správným směrem. Vždyť jsme dům přebírali opotřebený bez náležité údržby. Symbolicky jej charakterizuje tento snímek s holými stromy a s popraškem sněhu, vypadající jako chladná budova.
     Za 10 let jsme společnými silami nainvestovali do našeho domu bezmála 15 miliónů Kč. Shrnul jsem všechny velké a větší akce směřující k regeneraci domu. V průměru každý z nás do společných částí domu musel vložit 233 tisíc korun. To je 5x víc, než byla pořizovací cena bytu. Zdá se Vám to neuvěřitelné? ANO! Je to tak!
     Jak se to tedy odrazilo na hodnotě nemovitosti? Začnu trochu ze široka. Náš dům je pojištěn na 80 miliónů. Tato částka představuje hodnotu peněz, pokud bychom chtěli náš dům postavit od základů úplně znovu. V přepočtu vyjde 1 byt na 1 a 1 miliónu korun.
V době, kdy jsme byty koupili, se cena naší nemovitosti pohybovala na 30 miliónech. Tuto částku jsem odvodil od hodnoty jednotlivých bytů, za kterou se v té době byty prodávaly, tj. cca 1 miliónu Kč. Postupnými investicemi, ale i růstem inflace, se cena bytů v r. 2007 vyšplhala na 3 miliónů Kč. Snadno si při 64 bytech vypočtete, že odhadní cena domu se v té době pohybovala na 50 mil. Kč. Nyní můžeme kalkulovat s cenou nemovitosti na 60 mil. Kč a s cenou za jednotku okolo 1 mil. Kč.
      Když přitom vycházím z celostátních přehledů o cenách bytů v roce 2011 v okresech ČR. Zde je uvedena cena 769 tis. Kč. Jde o průměrnou cenu bytu bez ohledu na jeho velikost i obec, ve které se byt nachází. Při respektování podmínek a stavu našeho domu i jeho lokalizace se cena okolo 1 mil. Kč za 1 byt jeví jako realistický odhad. Mohu tedy s trochou nadsázky říct: „Vítám Vás tady v klubu milionářů.“ A teď bych se chtěl zeptat: „Podařilo se tady někomu z Vás jinde tak dobře investovat, že by se mu za 10 let jeho investice zhodnotila o 100%?“
     Uvádím tu, že jsme za 10 let vložili do domu 15 mil. Kč – resp. 1 mil. Kč každý z vlastníků. Logicky by to mělo znamenat, že cena za bydlení se každému z nás pěkně prodražila. Abych se dozvěděl, jak draze u nás žije v porovnání s celou republikou, stáhl jsem si z webových stránek ČSÚ přehled o růstu inflace v ČR za posledních 15 let. Z přehledu za 10 let, kdy funguje naše SVJ a na konci nápočtem sečetl meziroční nárůst v %. Vidíte, že za 10 let narostla inflace v ČR o 22,6 %.
     Pro názornost jsem tyto hodnoty přenesl do grafu. Křivka růstu inflace má stále stoupající tendenci.
     Ještě dramatičtěji vypadají přehledy o růstu cen za dodávku tepla od ČLT. Náklady na teplo jsou rozhodující položkou v ceně za bydlení stejně jako je vklad do fondu oprav (nájemné). Průměrnou cenu tepla v jednotlivých letech jsem vypočetl z ročních přehledů od firmy SMS Teplice, kdy jsem celkovou výši finančních nákladů podělil množstvím spotřeby v GJ. Tím jsem eliminoval faktor změn tepla v průběhu roku. Je patrné, že poslední 4 roky se cena pohybovala okolo 160 % původní ceny tepla v prvém roce po privatizaci.
A to ještě pro rok 2012 se cena již vyšplhala na 680 Kč/GJ, což je o 80 % více než v roce 2003. S největší pravděpodobností to ještě není poslední trumf, se kterým na nás dodavatel tepla vyrukoval. Dříve či později bude CPI realizovat výstavbu vlastního zdroje tepla a odpojí zhruba 1/3 uživatelů od ČLT. To by logicky skokově znamenalo nárůst ceny tepla o dalších 30 %.
     Tak jak se vlastně těch 15 mil. Kč investic a 60 % nárůst ceny tepla promítl do ceny za bydlení v našem domě pro každého obyvatele domu.
     Jako dobrý statistik mám doma uložena všechna vyúčtování za bydlení za posledních 10 let. Z těchto přehledů jsem sestavil přehlednou tabulku, do které jsem přenesl jednotlivé položky z vyúčtování, kterými jsou teplo, TUV, SV a jiné náklady za služby (světlo, výtahy atd.). Ty jsem sečetl do celkových nákladů za služby. Vedle toho vložil výpočet ročního vkladu do fondu oprav. Všechny položky jsem sečetl a dostal jsem roční náklady na bydlení a ty jsem přepočetl na skutečné měsíční náklady na bydlení v bytě 3+1. Z rozdílu nákladů jsem vypočetl procentický růst nákladů mezi jednotlivými roky.
     Dospěl jsem k číslům, které i mě samotného velmi…říkám velmi… mile překvapily. Náklady na bydlení mé rodině za deset let narostly o pouhých 600 až 700 korun. Tedy o necelou čtvrtinu oproti roku 2003. Křivka růstu nákladů prakticky kopíruje křivku inflace v naší republice. Tedy žádný dramatický nárůst v nákladech na bydlení se v domácnostech vlastníků v našem domě se za 10 let po privatizaci neodehrál.
     Mohu Vás ujistit, že jsem si z mnoha zdrojů od přátel, známých a spolupracovníků ověřil, že v našem domě v současnosti máme nejnižší náklady na bydlení ve srovnatelných bytech v České Lípě. Tímto faktem jste se zase s trochou nadsázky zařadili v žebříčku investorů v realitách mezi prvních 10 000 podnikatelů v ČR, kteří beznákladově za 10 let zdvojnásobili výši svého vkladu.
     Jak k tomuto zázraku došlo? Poděkovat můžeme výhodně uzavřenému úvěru ve výši 12,5 mil. Kč, při neskutečné výši úroku z úvěru 4,8 % s fixní sazbou na 15 let. Druhým sponzorem našeho hospodaření jsou dotace z fondu PANEL. Díky přesně načasovanému rozhodnutí a díky iniciativě členů výboru, jehož funkční období právě končí, jsme získali prostředky, které v úhrnné výši 3 900 000 Kč za 15 let pokryjí všechny potřeby na údržbu domu. Dovolte mi, abych právě na tomto místě za Vás všechny poděkoval všem současným i minulým členům výboru za odvedenou práci.

     Zajímavá je i tabulka, kterou jsem pro Vás připravil o tom, jak členové výboru hospodaří s našimi společnými prostředky.
     Když jsme v roce 2002 založili SVJ, odsouhlasili jsme, že správcem domu bude OSBD Česká Lípa a cena za tuto službu bude 130Kč/byt/měsíc. Za dům měsíčně to bylo 8 320 Kč. V roce 2005 však OSBD jednorázovým rozhodnutím navýšilo všem spravovaným SVJ cenu za správu domu na 150 Kč/byt/měsíc, tedy na 9 600 Kč za celý náš dům. Proto výbor navrhl a SVJ schválilo nového správce domu RK Rejn za cenu 90 Kč/byt/měs., který pro nás vede pouze účetnictví. Všechny ostatní povinnosti se správou domu na sebe převzal výbor SVJ. Tímto krokem naše SVJ ušetřilo měsíčně 3 840 Kč. Za rok to je částka 46 tis korun. Za 6 let ušetřil výbor SVJ na správě domu 276 tis. Kč. Co myslíte? Zasloužil by si výbor za svou snahu mít ve schůzové místnosti nové židle za 5 000 Kč, neboť nábytek do jednací místnosti poskytl bezplatně nabídl pan Blažek.
     A nakonec si neodpustím podání informace o události z minulého roku. Vzpomenete si, jak nám vloni v červnu do domu udeřil blesk? Způsobil na domě škodu za 74 tis. Kč. Při projednávání škodní události s firmou ALLIANZ, u které máme dům pojištěn, se objevily komplikace, kdy pracovníci tohoto ústavu jednostrannou interpretací ujednání pojistné smlouvy nechtěli našemu SVJ přiznat náhradu škody na základě slovních obratů použitých autorizovanými firmami, které repasovaly poškozená zařízení.
Jen díky obratnému vedení jednání ze strany výboru SVJ se podařilo prosadit u firmy ALLIANZ, že byla výše škody po odečtu spoluúčasti 5 % ve výši 69 tis. korun vyplacena.
     Záměrně jsem zde umístil SLAD s ilustračními fotkami o nepořádku v domě a okolí. Snad o žádné jiné problematice nevedl výbor SVJ tolik jednání, nepopsal tolik papírů a nestrávil tolik času hledáním řešení, jako jsou otázky úklidu v domě a udržování pořádku v domě. A přesto se požadované zlepšení nedostavilo. Záběry, které vidíte jsem pořídil v březnu letošního roku. Proto výbor SVJ na posledním svém jednání před dnešním shromážděním rozhodl postupovat podle následujících pravidel: Úklid u domovních vchodů zajišťovat ve stávajícím rozsahu dodavatelsky firmou CLEAN. Ostatní úklid ponechat na vlastnících domu podle v minulosti stanovených pravidel a navíc zavést systém auditů prováděných vlastníky z řadových obyvatel domu. Tyto audity provádět 1x měsíčně a zavést systém náhradních úklidů profi firmami za skutečné nákladové ceny, které budou citelným postihem lajdáků.


Co si výbor slibuje od těchto opatření?
Očekáváme


Udržíme – li trend práce na společném vlastnictví jako doposud, jaké budou naše perspektivy?

Perspektivy


Co bude tedy třeba řešit
Řešení

ABASTOR jako cesta k řešení – popis a ukázky zařízení
Ambastor

Ambastor


MVDr. Miroslav Náplava, předseda SVJ